Pannon Business Network (PBN)

Sinds de oprichting in april 2006, zijn we toegewijd aan onze regio. Met al onze activiteiten, projecten en diensten willen we de nationale doelstellingen van werkgelegenheid en verbetering van de levensstandaard realiseren in onze regio.

Wij willen onze doelstellingen op een zakelijk, efficiënte en klantvriendelijke manier maar ook empathisch realiseren. Onze aanpak is gebaseerd op het concept dat de gemeenschap van de mensen meer is dan de som van de individuen. Zowel de resultaten van onze werking en de feedback van onze klanten, sterken onze filosofie.

De civiele karakter van PBN is geworteld ons werk. Het economisch voordeel van onze dienstverlening, vloeit terug in andere projecten. Ons streven naar zakelijke resultaatgerichtheid creëert de fundamenten van onze dienstverlening.

De reden van deze publicatie is om te bewijzen hoe we kunnen bijdragen aan de realisatie van onze gedefinieerde doelen. We willen iedereen bedanken, die ons in staat stelt om onze doelen te realiseren.

PBN, als de regionale dienstverlener, richt zich op het versterken van de economische prestaties van kleine en middelgrote bedrijven in de westelijke Hongaarse regio. Zij is als toegewijde partner voor buitenlandse investeerders, kansen te verzilveren in onze regio

Activiteiten

PBN biedt ondersteuning van het verstevigen van de West-Hongaarse economie door het versterken van de internationale betrekkingen. Om onze doelstellingen te realiseren neemt PBN actief deel aan 16 internationale, Europese Unie gefinancierde projecten.

Extra taak van PBN is het in kaart van de mogelijkheden en bij te dragen tot de versterking van hun bedrijventerreinen. Het ondersteunt ook de lokale adaptatie van ‘best practices’, op basis van zijn internationale netwerk.

Rol in het project

PBN is de taak leider van 1.4 Final business proces documentatie. Deze taak is gericht op het samenbrengen van de partner contributies tot één rapport over zakelijke processen die nodig zijn om het FairCare platform succesvol in de markt te kunnen zetten.

Reference projects

ETC – AT-HU – Interregional Innovation Leaders (L00103)

Contact

Office Location:

Seat: 4 Gesztenyefa St., 9027 Győr

Central office: 32-36 Zanati Rd., 9700 Szombathely

Correspondence: 32-36 Zanati Rd., 9700 Szombathely

Contact person:

Ákos Éder

akos.eder@pbn.hu

+36 30 703 3006

Website:

www.pbn.hu